جمعه 23 اسفند‌ماه سال 1387

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (2)

چاپ

ریشه‌ی احساس

            عکس از: پروین


سعی کن برگ نباشی که بریزی با یأس  
سعی کن ریشه ی احساس بهاری باشد