یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1389

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (16)

چاپ

زندگی همین تبسم طبیعت است

  

 

همین گونه خوب است  

همین گونه یعنی که هر کس  

به اندازه ی آسمان سهم دارد  

همین گونه یعنی زمینی پر از زندگانی 

همین گونه یعنی که با ماشه  

انگشت ِ دل آشنا نیست 

 

 

بمانیم در جوشش چشمه هایی 

که با ذات بخشندگی زنده هستند 

بمانیم در فرصت مهربانی 

بمانیم تا مهربانی بخندد 

من از حرص در خود فروماندگان 

مانده بیگانه با هر چه باران، بهاران 

بیم دارم

 

 

نلغزیم در سمت برچیدن گل  

و سمتی که گم می شود رد پای کبوتر  

و سمتی که از فرصت گل، کسی با خبر نیست.

همین گونه یعنی 

که در سمت و سوی شکفتن بمانیم. 

   

شعر از: محمدرضا عبدالملکیان