جمعه 14 خرداد‌ماه سال 1389

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (12)

چاپ

روشنی، من، گل، آب

 

 

ابری نیست 

بادی نیست 

می نشینم لب حوض: 

گردش ماهی ها، روشنی، من، گل، آب 

پاکی خوشه زیست 

نور در کاسه مس  

چه نوازش ها می ریزد... 

 

"سهراب سپهری" 

 

پی‌نوشت: با سپاس از فرناز گرامی که زحمت Edit عکس رو کشید.