یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1387

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (6)

چاپ

دماوند

 

 

دماوند از قله‌ی دار‌آباد 

بهمن 87   

 

ای دیـــو سپیــد پای دربنــد               ای گنبد گیتی ای دماونـد 

از سیم به سر یکی کله‌خود              زآهن به میان یکی کمربند