یکشنبه 22 دی‌ماه سال 1387

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (6)

چاپ

بار دیگر...

 

 

              عکس از: فرناز  

 

و عشق بارورترین ِ تمام ِ میوه های زندگی است
بیاموز که محبت را از میان دیوارهای سنگی و نگاه های کینه توز 

از میان لحظه های سلطه ی دیگران بگذرانی...