سه‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1387

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (2)

چاپ

کنار چتر نیلوفر

 

 

جای گره خوردن احساس و گیاه 
 

 

  

 

سمت مرطوب حیات  

 

 

 

 

قاصد روزان ابری 
 

 

 

 

                                                 پوست انداختن مبهم عشق
این عکس‌ها را دو سال پیش تو مرداب انزلی گرفتم، جایی که می‌شنوم، می‌بینم و می‌خوانم که روزبه‌روز بیشتر و بیشتر از نشانه‌های حیات خالی می‌شود. خدا نکند که از نفس بیفتد...کاش یادمان می‌ماند که "کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد..."