دوشنبه 6 آبان‌ماه سال 1387

توسط: شهرزاد درویش

نظرات (5)

چاپ

صعود به سهند، عروس کوه‌های ایران (آبان 87)

 خطوط جاده‌ در "انبوه" دشت‌ها گم بود (در راه مراغه به سهند) 

 

 
جایی میان بی‌خودی و کشف 

  

 

فرصت سبز حیات  (باغ‌های سیب روستاهای اطراف سهند)

 

 

 

  

پناهگاه (قله سهند)